Regulamin Newslettera

 1.  Niniejszy regulamin stanowi podstawę do świadczenia usługi newslettera przez Martę Osowiecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DYNKS Marta Osowiecka, ul. Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:7010873503, REGON: 381515000.Kontakt:
  -mailowo: dynks@dynks.eu
  -listownie: ul. Lelechowska 12 lok 16, 02-51 Warszawa
  -telefonicznie: +48691468016 (czynny w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 15.00)
  (dalej jako: „Administrator”).
 2. Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom (dalej jako: „Użytkownicy”), za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, informacji o nowych produktach i usługach w ofercie Administratora (dalej jako: „Newsletter”).
 3. Usługa Newslettera świadczona jest za pośrednictwem strony internetowej Administratora www.dynks.eu (dalej jako: „Strona Internetowa”).
 4. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Rejestracja i korzystanie z usługi Newslettera
  1. Rejestracja do usługi Newslettera jest jednoznaczna z akceptacją przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności (dalej jako: „Polityka Prywatności”).
  2. W celu rejestracji do usługi Newslettera należy:
   1. Podać adres e-mail w formularzu rejestracyjnym dostępny na Stronie Internetowej
   2. Zaakceptować Regulamin Newslettera oraz Politykę Prywatności
   3. Zaznaczyć pole “wyślij”.
   4. Potwierdzić chęć rejestracji kliknięciem linka “zapisz mnie”, który wysłany mailem na adres podany w formularzu.
 6. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Administratorem Państwa danych osobowych jest DYNKS Marta Osowiecka, ul. Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:7010873503, REGON: 381515000.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.
 9. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych
  2. skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  4. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  5.  złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 10. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie można zgłosić Administratorowi:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dynks@dynks.eu
  2. pisemnie na adres DYNKS Marta Osowiecka, ul. Lelechowska 12/16, 02-351 Warszawa.
  3. klikając na link “ wypisz” umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres dynks@dynks.eu
 12. Regulamin Newslettera wchodzi w życie: 16.11.2018r.